Barion Pixel
keyboard_arrow_up

Általános szerződési feltételek

Last updated: 25/03/2022

The General Terms and Conditions (hereinafter "GTC") apply to electronic contracts concluded related to the subscription service available on www.edureviews.io, www.joyfulreviews.com, www.mlmnext.io, www.stickyfingers.io and www.opportulist.com websites (hereinafter "Websites"). The Service Provider provides an online review market place (hereinafter "Service") where the registered brands can advertise their product (hereinafter "Brand") and the subscribers, such as Creators and Influencers (hereinafter "Creator", "Influencer") (hereinafter Brand, Creator and Influencer together: "Registered Users") prepare a product description, product test, blog or vlog about the gained experience of the chosen product advertised by the Brands. The Brands and Creators/Influencers are obliged to pay a monthly/yearly fee for using our Service.

The operator of the Websites is the Service Provider. The General Terms and Conditions are part of the service agreements concluded on the basis of the registrations on any Websites. By visiting any of our Websites and/or subscribing to the Service, you acknowledge that you have read the General Terms and Conditions and have accepted it as binding on you. If you disagree with the content of this GTC please leave the Websites and do not use our Service.

The products presented by the Brands and the tested, reviewed product by the Creator/Influencer on the Website (hereinafter "Product") can be purchased by the visitors on the Websites (hereinafter "Shopper"). However, in this case the Service Provider only provides intermediary service, the seller is the Brand. The Brand may provide a discount (coupon) for these Products to the Creators/Influencers in order to encourage them for making review. The essential features of the Products are basically provided with detailed information through the website of the given Brand. The Websites contains, for informational purposes, product descriptions, product tests, opinions, podcast and blog and vlog posts published by the Registered Users, which can be viewed on the Websites free of charge for any Shopper.

If you have any further questions, please contact us at the address of the Service Provider specified in point 1.

1. Szolgáltató adatai

A Szolgáltató neve: Digital Performance Kft. Székhelye: HU-1062 Budapest, Andrássy út 91. 2/12 Cégjegyzékszáma: 01-09-377616 Adószáma: 28964722-2-42 Bankszámlaszáma: HU92117630793105201000000000 SWIFT/BIC kód: 11763079-31052010 E-mail címe: opportulist@gmail.com (a továbbiakban: “Szolgáltató”)

A tárhelyszolgáltató neve: Amazon Web Services, Inc.
Székhelye: 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 United States
Telefonszáma: +1-206-266-1000
Online elérhetőség: https://aws.amazon.com/contact-us/

2. Alapvető rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF és a felek között létrejött elektronikus szerződés értelmezésében a magyar jog az irányadó, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: "Ptk."). A felekre külön kikötés nélkül a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezéseit kell alkalmazni.
 2. 2.1. A Weboldalainkat használó vagy felkereső bármely személynek (különösen a Regisztrált Felhasználóknak) el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et (a továbbiakban a Szolgáltató és a jelen ÁSZF-et elfogadó személyek együttesen „Felek”).
 3. 2.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogi lépéseket tegyen bármely jogsértő vagy a jelen ÁSZF-be ütköző magatartással szemben.
 4. The Service Provider reserve the right to take legal actions against any unlawful conduct or any conduct that breaches this GTC.
 5. It is prohibited to download, electronically store (except for the GTC), process and sell the contents or any part appearing of the Websites without the prior written consent of the Service Provider.

3. Az ÁSZF hatálya

 1. 3.1. Az ÁSZF 2021. október hónapjától a visszavonás napjáig hatályos, és kiterjed a Szolgáltató által a Weboldalakon keresztül nyújtott valamennyi elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra.
 2. A Szolgáltató vállalja, hogy az ÁSZF-et a Weboldalon közzéteszi.
 3. 3.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan egészben vagy részben módosítsa. A módosítás a megkötött szerződések tartalmát nem érinti, vagyis arra a szerződésre a szerződéskötéskor hatályos, vagy azt követően kifejezetten elfogadott ÁSZF-et kell alkalmazni. A módosított ÁSZF a közzététellel egyidejűleg lép hatályba. Közzétételről akkor beszélünk, amikor a módosítás szövege az adott Weboldalon online elérhetővé válik.

Szolgáltatás

 1. A Szolgáltatás kifejezés a jelen ÁSZF Alapvető rendelkezések pontjában meghatározottakon kívül, bármely Weboldalon elérhető egyéb szolgáltatásokat is magában foglal.
 2. A Szolgáltató saját döntése alapján időről időre módosíthatja a Szolgáltatásokat, de minden Szolgáltatásnak meg kell felelnie a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak.

Vélemények tartalma

 1. 5.1. A Regisztrált Felhasználók felelősek minden olyan anyagért (pl. videók, fotók, hozzászólások, podcastok és egyéb kommunikációk), amelyeket a Weboldalakra feltöltöttek vagy bármilyen más módon elérhetővé tettek (a továbbiakban: "Tartalom"). A Regisztrált Felhasználók különösen azt szavatolják, hogy a Tartalom megfelel a vonatkozó reklámjogi előírásoknak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Tartalom reklámjogi jogsértéseiért.
 2. The Registered Users accept that any information, content, material uploading, sharing, making in any other way available or provided any way by them (hereinafter "Share") may be are basically disclosed to other visitors of the Websites.
 3. 5.3. A Regisztrált Felhasználók tudomásul veszik és szavatolják, hogy csak olyan képeket, videókat, hangfelvételeket vagy egyéb anyagokat használhatnak fel, amelyek nem sértenek szerzői jogot, üzleti titkot, védjegyet vagy egyéb tulajdonjogot, illetve amelyek kapcsán rendelkeznek a szükséges licencekkel, engedélyekkel, jogokkal vagy hozzájárulással – így pl. a Megosztáshoz és a nyilvánossághoz fűződő jogok – a Tartalom tekintetében. A Regisztrált Felhasználók kijelentik, hogy a Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján jogosult a Weboldalakon található Tartalmakat felhasználni.
 4. 5.4. A Regisztrált Felhasználók által okozott – jelen pontban meghatározott – szerzői jogsértésekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Regisztrált Felhasználók vállalják, hogy – a jelen Szerződésben foglalt egyéb kártalanítási rendelkezések korlátozása nélkül – megóvják a Szolgáltatót minden olyan követeléstől, pertől vagy eljárástól, amelyet harmadik személy kezdeményez, ha azt állítja, hogy a Tartalom vagy a Regisztrált Felhasználók Weboldalakon végzett tevékenysége az ÁSZF-be ütközik. vagy bármely hatályos jogszabályt vagy szellemi tulajdonjogot sért vagy azzal visszaél, továbbá a Regisztrált Felhasználók kötelesek megtéríteni a Szolgáltatónak minden jelen pontban foglaltakkal összefüggésben elszenvedett kárt, valamint az ilyen igényekkel, panaszokkal, perekkel, illetve eljárásokkal kapcsolatban észszerűen felmerülő ügyvédi díjakat és egyéb költségeket.
 5. 5.5. A Regisztrált Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben a Szolgáltató a Tartalommal kapcsolatban jogosulatlanul, jogsértő módon kép-, videó- vagy hangfelvétel felhasználását észleli, vagy az a ÁSZF-be ütközik, a Szolgáltató a Tartalom közzétételét megtagadhatja vagy törölheti. Ebben az esetben az Alkotó/Véleményvezér nem jogosult a jutalék átvételére.
 6. 5.6. Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalak ellenőrzéséért a nem megfelelő Tartalom vagy magatartás elkerülése érdekében. A Szolgáltató azonban - saját döntése alapján - figyelemmel kísérheti és jóváhagyhatja a Weboldalakon megjelenő Tartalmakat és tevékenységeket, és amennyiben az ÁSZF-be vagy a vonatkozó jogszabályokba ütköző Tartalmakat és magatartásokat észlel, ennek következtében a Szolgáltató jogosult azokat módosítani vagy törölni a Weboldalakról.
 7. 5.7. A www.joyfulreviews.com weboldalon a Regisztrált Felhasználók nem oszthatnak meg olyan anyagokat, amelyekben 18 év alatti (vagy bizonyos országokban 21 év alatti) vagy az Ön államának joga szerint kiskorú személyek jelennek meg. A Regisztrált felhasználók továbbá nem engedhetik meg, hogy bárki más Megossza az ebben a pontban meghatározott tartalmat. Bármilyen vita esetén a Regisztrált Felhasználóknak kell igazolniuk a személy életkorát.
 8. The Registered Users declare that they have the written consent or permission from all of the individuals who appear and who are identifiable in the Content for using the name and to enable to Share the material on the Websites for the purposes defined by the GTC.

6. Regisztráció

 1. 6.1. A Weboldalak meglátogatásával Ön kijelenti, hogy elolvasta, elfogadta és tudomásul vette az ÁSZF és az Általános Adatvédelmi Szabályzat feltételeit, és hozzájárul az adatai kezeléséhez. A Regisztráció során Ön a Regisztrált Felhasználókra vonatkozó feltételeket is elfogadja.
 2. 6.2. A Regisztráció során Ön köteles megadni a saját, valós adatait. A Regisztráció során megadott hamis vagy személyazonosításra alkalmatlan adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés érvénytelen. A Szolgáltató kizárja a felelősségét, ha a Regisztrált Felhasználó más személy nevében vagy adataival használja a Szolgáltatásokat.
 3. 6.3. A Weboldalak Vásárlóinak (látogatóinak) nem kell regisztrálniuk, azonban vannak olyan szolgáltatások, amelyek csak regisztrációval érhetők el.
 4. 6.4. A Regisztráció három célból lehetséges, amelyeket ki kell választani: Márka, Alkotó, Véleményvezér. A Regisztráció alapvető lépései mindegyik cél esetében azonosak.
 5. 6.5. Kereskedelmi gazdasági tevékenység esetén természetes személyek nem regisztrálhatnak a Weboldalainkon az üzleti tevékenység folytatása céljából. Ebben az esetben természetes személyek csak egyéni vállalkozóként vagy más olyan jogi formában regisztrálhatnak, amely feljogosítja őket üzleti tevékenység folytatására. A regisztráló személynek erre vonatkozó nyilatkozatot kell tennie. Amennyiben a Regisztrált Felhasználó megsérti ezt a rendelkezést, felvesszük a kapcsolatot a Regisztrált Felhasználóval, és - amennyiben szükséges - kezdeményezzük a törlést.
 6. 6.6. Nem kereskedelmi gazdasági tevékenység esetén természetes személyek (18 év feletti vagy 18 év alatti személyek a gyermek törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulásával, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően) regisztrálhatnak.
 7. 6.7. A www.joyfulreviews.com esetében 18 év alatti személyek (vagy az adott személy lakóhelye szerinti állam joga szerinti bármely más minimális életkor alatt) nem csinálhatnak saját fiókot és nem látogathatják a weboldalt.
 8. A regisztráció során meg kell adnia nevét/cégnevét, e-mail címét és jelszavát. Nyilatkozatot kell tennie arról is, hogy megfelel az alsó korhatárra vonatkozó rendelkezéseknek.
 9. 6.9. A Weboldalon történő regisztráció ingyenes, azonban, ha Ön szeretné használni a Szolgáltatásunkat, akkor előfizetésre van szüksége. Ebben az esetben további adatokat kell megadni, mint például az Ön országát, születési dátumát, címét/székhelyét és fizetési/bankszámlaadatait.
 10. A Regisztrált Felhasználók regisztrációjának beérkezését a Szolgáltató legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben visszaigazolja, mely automatikus e-mailben a Szolgáltató csak azt igazolja, hogy a regisztrációs kérelem beérkezett.
 11. 6.11. A Regisztrált Felhasználó bármikor törölheti regisztrációját a bejelentkezés és a törlési űrlap kitöltése útján. Ha bármilyen probléma merülne fel a törléssel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal az alábbi e-mail címen: support@joyfulreviews.io.
 12. A Szolgáltató fenntartja a Felek közötti szerződés felmondásának és bármely regisztráció törlésének jogát.
 13. Ha egy felhasználó (mind a Vásárló, mind a Regisztrált Felhasználó) ki van tiltva a Weboldalakról, vagy a Szolgáltató megszünteti/törli a fiókját, a felhasználó a Szolgáltató előzetes engedélye nélkül nem férhet hozzá a Weboldalakhoz.
 14. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a regisztráló fél által helytelenül és/vagy pontatlanul megadott adatokból eredő problémákért vagy hibákért.
 15. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely abból ered, hogy a Regisztrált Felhasználók elfelejtették a jelszavukat vagy a jelszó a Szolgáltatónak fel nem róható okból illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé vált.
 16. A regisztrációval kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon a helpdeskhez az alábbi e-mail címen: support@joyfulreviews.io
 17. 6.17. A szerződéskötést és a jognyilatkozat megtételét megelőzően az elektronikus adatrögzítés hibáinak azonosítására és kijavítására szolgáló eszközök a következők: a Weboldalakon történő regisztráció során a hibák az adatokon megjelenő hibaüzenet alapján azonosíthatók. A szerződéses nyilatkozat benyújtását megelőző adatrögzítési hibák azonosítására és javítására: a "Regisztráció" tartalma bármikor ellenőrizhető, módosítható vagy akár törölhető.
 18. A felek között létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződést a Szolgáltató nem veszi nyilvántartásba, és a későbbiekben sem lesz elérhető.
 19. A szerződés nem tartalmaz utalást magatartási kódexre.

A szolgáltatás előfizetése és folyamata

 1. A regisztrációt követően a Regisztrált Felhasználó előfizethet a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásra, és ebben az esetben a Regisztrált Felhasználó köteles havi vagy éves díjat fizetni, kivéve, ha a fogyasztó a fizetés előtt él elállási jogával, vagy egyéb olyan körülmények állnak fenn, amelyek a szerződés teljesítésének elmaradását eredményezik.
 2. In case of a natural person and non-commercial use, providing the Service begins after 15th day after the subscription, unless otherwise stated by the User. In any other case, providing the Service begins after the successful payment of the given subscription fee.
 3. The Brand advertise Products on the Websites which can be purchased by the Creator/Influencer. The Creators/Influencers can purchase the advertised Product by the Brand on the Websites. However, in this case the Service Provider only provides intermediary service, the seller is the Brand. The Brand indicate the purchase price (which may be discounted), the name of the similar products and the amount of the commission to which the Creator/Influencer with an active subscription is entitled if a Shopper makes a purchase for the same or similar Product through its review.
 4. After the purchase specified at point 7.3., the Creator/Influencer must provide a detailed product test, a written blog, podcast or other review which may supplement with image, sound or video content by the User, or create a video ("vlog") about the Product, in which the Creator/Influencer shares his/her experience and opinion about the Product (hereinafter "Review").
 5. The Creator/Influencer is obliged to prepare the Review in one of the given languages.
 6. The Creator/Influencer is obliged to prepare the Review no later than 30 days after the receipt of the purchase defined at point 7.3. The Service Provider shall examine the Review within 48 hours of its submission and, if it complies with the provisions of the GTC, approve it.
 7. The Creator/Influencer shall be entitled to the discounted purchase price for the given Product as set out in point 7.3 of this GTC provided that the Creator/Influencer prepares and submits the Review to the Service Provider within the time limit set out in point 7.6 of this GTC and it does not conflict with the provisions of the GTC or other applicable law. If the Creator/Influencer becomes entitled to the discounted purchase price on the basis of this point, the Service Provider shall return the discount amount to the Creator/Influencer.
 8. The Creator/Influencer shall be entitled to the amount of the commission specified in point 7.3 of the GTC if the Shopper does not withdraw from the purchase – giving rise to the obligation to pay the commission – within the statutory period (14 days in the European Union). As a result, the commission of the Creator/Influencer will be credited definitively on the day following the expiry of the applicable withdrawal period (15th day following delivery in the European Union) for the purchase of the Shopper giving rise to the obligation to pay the commission.
 9. The Creator/Influencer transfers all the copyrights related to the Review by sending the Review to the Service Provider. The Service Provider is entitled to publish, modify or prohibit the publication of the Review.
 10. A tartalomgyártó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak nincs befolyása a Felülvizsgálat tárgyát képező Termék készlete felett, és a Márka döntése felett a Termékforgalmazásának megszüntetéséről saját belátása szerint döntött. Ha a Felülvizsgálat tárgyát képező Termék elfogyott, vagy a Márka úgy dönt, hogy azt tovább nem forgalmazza, a Szolgáltató a Termék véleményében/véleményében jelzi, hogy a Termék már nem elérhető. Ennek eredményeként az érintett Termék értékelése(i)en keresztül nem lehet értékesítést végezni a Vevőknek, és nem lehet jutalékot fizetni a tartalomgyártónak.
 11. The date of performance is the date of the commencement of performing the Service.
 12. Egy regisztrációval az összes általunk üzemeltetett piactérre beléphetsz.

8. A termék megvásárlása és az Tartalomgyártó/Influenszer jutalékának kifizetése

 1. A Márka által hirdetett termékeket az Alkotó/Véleményvezér vásárolhatja meg. Az Alkotó/Véleményvezér által tesztelt termékeket - az Alkotó/Véleményvezér által készített Értékelésen keresztül - a Vásárlók vásárolhatják meg.
 2. 8.2. A 8.1. pontban meghatározott termékek megvásárlására a Weboldalakon van lehetőség. E tekintetben azonban a Szolgáltató csak közvetítői szolgáltatást nyújt, az eladó a Márka. Mivel az eladó személye a Márka, a fogyasztói jogok (pl. elállási jog) a Márkával szemben gyakorolhatók. Az Alkotó/Véleményvezér és a Vásárló elfogadja, hogy a termékek részletes tájékoztatója, a fogyasztói tájékoztató és a Márka vonatkozó általános szerződési feltételei egy linken keresztül érhetők el. A Márka vonatkozó általános szerződési feltételeit a vásárlás előtt a vásárlás érdekében el kell fogadni. Az ÁSZF 9. pontjának vonatkozó szakaszai (pl. a fizetés folyamata, adatai) a termék vásárlás során alkalmazott fizetésére is vonatkoznak.
 3. A 8.1. pont szerint vásárolt termékek vonatkozásában a számlát a Márka állítja ki, azonban a vételárat a Szolgáltatónak, mint közvetítő szolgáltatónak kell megfizetni. A Márka és a Szolgáltató havonta elszámol egymással.
 4. 8.4. Az Alkotó/Véleményvezér jutalékát a Szolgáltató havonta (a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig) fizeti ki, amennyiben az meghaladja az 50 USD-t vagy azzal egyenértékű pénznemet (minimális jutalék). Amennyiben a havi záróegyenleg kevesebb, mint 50 USD, az egyenleg a következő hónap nyitóegyenlege. A jutalék banki átutalásának költségei a Márkát terhelik.

9. Fizetés

 1. A Regisztrált Felhasználóknak havi vagy éves díjat kell fizetnie a Szolgáltatásunkért. Az árat a Weboldalainkon feltüntetjük. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az árat saját döntése alapján felülvizsgálja, és a Regisztrált Felhasználóknak időről időre különleges kedvezményeket nyújtson.
 2. Az előfizetési díj árát az adott hónapban a Szolgáltatásunk igénybevétele előtt kell megfizetni. A Weboldalakon történő fizetéseket a hitel- vagy bankkártyával vagy a Weboldalakon feltüntetett egyéb fizetési móddal kell teljesíteni. Az Ön fizetésére vonatkozó információkat a Szolgáltató vagy a Szolgáltató számlázási szolgáltatója megőrizheti.
 3. A fizetéshez először a kívánt fizetési módot kell megadni, majd a következő adatok megadására lehet szükség, többek között, de nem kizárólagosan: az Ön neve, címe, a kártyán szereplő név, kártyaszám, a kártya lejárati dátuma, kártyabiztonsági szám (CVC), vagy egyéb adatok (a továbbiakban: "Fizetési Adatok").
 4. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató harmadik felet vehet igénybe a fizetési folyamat biztosításához vagy megkönnyítéséhez, és az Ön által a fizetésre vonatkozóan megadott információk elküldhetők az adott harmadik félnek (pl. PayPal). Ezen információk megadása előtt a Szolgáltató az Ön engedélyét is kérheti ezen információk feldolgozásához és a vásárlás engedélyezéséhez. Ön kijelenti és garantálja, hogy Ön rendelkezik a választott fizetési mód használatához szükséges valamennyi joggal, és a fizetéssel kapcsolatban megadott adatok érvényesek és helyesek.
 5. Ön tudomásul veszi, hogy a Fizetési Adatok, vagy azok egy része automatikusan tárolásra kerülhet az Ön által engedélyezett jövőbeli vagy ismétlődő vásárlásaihoz. Az ÁSZF elfogadásával Ön felhatalmazza a Szolgáltatót és a Fizetési szolgáltatót, hogy az Ön nevében az Ön Fizetési adatait az Ön által engedélyezett fizetések terhelésére és feldolgozására felhasználja.
 6. A Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatást az adott hónapra vonatkozó előfizetési díj megfizetése esetén nyújtja.
 7. Az Alkotó/Véleményvezér esetében a bankszámlaszámot is meg kell adni ahhoz, hogy a jutaléka teljesítésre kerülhessen.
 8. The subscription fee is the gross price indicated on the Websites in US Dollar (USD), which therefore includes the value added tax (VAT).
 9. Ha a Szolgáltató bármilyen különleges kedvezményes árat vezet be, teljes körűen tájékoztatja a Regisztrált Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
 10. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás előfizetési díját emelni. Ebben az esetben a Regisztrált Felhasználók – felmondás hiányában – a következő hónaptól kezdve kötelesek a Szolgáltató által meghatározott új előfizetési díjat megfizetni.
 11. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére a Weboldalon téves előfizetési díj kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. "0" Ft-os vagy "1" Ft-os előfizetési díjra, amely jelentősen eltér a Szolgáltatás ismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától, az esetleges rendszerhiba miatt a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatást téves áron nyújtani, hanem a Szolgáltatást a helyes áron kínálhatja, ennek ismeretében a Regisztrált Felhasználó a Szolgáltatásra vonatkozó előfizetési szándékát visszavonhatja. Hibás díj esetén a Szolgáltatás tényleges és feltüntetett ára között feltűnő aránytalanság áll fenn, amelyet egy átlagos fogyasztónak azonnal érzékelnie kell.
 12. A Szolgáltató a fizetési folyamat biztosításához vagy elősegítéséhez harmadik felet vesz igénybe (a továbbiakban: "Fizetési szolgáltató"). A Fizetési szolgáltatók a következők
  • Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
  • A fizetés után elkészített számlakivonaton Barion Payment Zrt. fog szerepelni, mint elfogadóhely.

10. Visszatérítési rendelkezések

 1. The Service Provider undertakes the following money-back guarantee:

  • Az Alkotók/Véleményvezérek számára: az Értékelések közzétételéhez az Alkotónak/ Véleményvezérek havonta adminisztrációs díjat kell fizetnie, amely visszatérítésre kerül, ha ez az Értékelés nem hozta vissza a befektetést a tagság alatt (legalább egy év).
 2. Ha a Regisztrált Felhasználó az ÁSZF megsértése miatt kitiltják a Weboldalakról, a Regisztrált Felhasználó nem jogosult az előfizetési díj árának visszatérítésére.
 3. A Regisztrált Felhasználó általi elállással kapcsolatos visszatérítés tekintetében lásd a 11. pontot.

11. Elállási jog

 1. Ha a Szolgáltató nem teljesíti a Szolgáltatást, a Regisztrált Felhasználónak joga van a szerződéstől azonnal elállni. A Regisztrált Felhasználó az elállási jogát a Szolgáltatónak címzett elektronikus nyilatkozat útján gyakorolhatja.
 2. A Regisztrált Felhasználót alapvetően nem illeti meg az elállás joga. Mindazonáltal a Szolgáltatásunk természetes személy nem kereskedelmi célú igénybevétele esetén az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet (továbbiakban: “Korm. rendelet”) alapján a Regisztrált Felhasználónak a megrendelt Szolgáltatásra történő előfizetéstől számított 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni. A Felhasználó az elállási jogát úgy gyakorolhatja, hogy az elállási szándékáról szóló egyértelmű nyilatkozatot elküldi a [*]@[*].com címre. A Regisztrált Felhasználó határidőn belül gyakorolja elállási jogát, ha ezt a nyilatkozatot a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi. Az elállási határidőre vonatkozó rendelkezések nem érintik a Regisztrált Felhasználó azon jogát, hogy a szerződés megkötésének időpontja és a szolgáltatás nyújtásának megkezdésének időpontja között gyakorolja elállási jogát. A határidőn belüli elállás a Felek közötti szerződés megszűnését eredményezi, ennek alapján a befizetett előfizetési díjat vissza kell fizetni a másik félnek.
 3. A Szolgáltatás megszüntetésével kapcsolatos, a felhasználónál felmerülő költségeket a felhasználónak kell viselnie.
 4. A Szolgáltató köteles a fenti jogszabályoknak megfelelően, de legkésőbb a visszavonásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül haladéktalanul visszatéríteni a Regisztrált Felhasználó által befizetett előfizetési díj összegét, azzal, hogy a Szolgáltató ezt az összeget eddig a határidőig visszatarthatja.
 5. A Szolgáltatónak a visszatérítés esetén az eredeti fizetési móddal azonos fizetési módot kell alkalmaznia, kivéve, ha a Regisztrált Felhasználó kifejezetten más fizetési mód alkalmazását kéri. A Regisztrált Felhasználót a visszatérítési mód alkalmazása miatt semmilyen többletköltség nem terheli.
 6. A Korm.rendelet itt érhető el. A Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza az elállási nyilatkozat mintáját.
 7. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve itt érhető el.
 8. The User can see the contact details in this GTC where he/she can contact the Service Provider with other complaints.

12. Megszüntetés

 1. A Szolgáltató jogosult a Regisztrált Felhasználók hozzáférését részben vagy egészben korlátozni és/vagy a Felek által kötött szerződést indoklás nélkül bármikor felmondani.
 2. A szerződés Szolgáltató általi felmondása esetén a Szolgáltató jogosult - saját döntése alapján - a fiókot törölni vagy hozzáférhetetlenné tenni, az e-mail címet és/vagy az IP címet letiltani, vagy a Weboldalakat egyéb módon hozzáférhetetlenné tenni, a felmondással összefüggésben bármilyen tartalmat törölni.
 3. The Registered User may terminate at any time his/her account by sending e-mail to support@joyfulreviews.com. In case of termination or ban under any reason the Registered User is not entitled to any refund. Other Registered Users having an active registration may not allow persons whose registration was terminated to use their profiles. The Service Provider may terminate the Registration of the User having more than one registration on the Websites.

13. A felelősség korlátozása

 1. A Szolgáltató nem felel az ÁSZF bármely rendelkezésének megsértése miatt bekövetkező cselekményekért.
 2. Mivel Weboldalaink tartalmazhatnak harmadik fél weboldalaira vagy szolgáltatásaira mutató linkeket vagy hirdetéseket, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem rendelkezünk ellenőrzéssel, nem támogatjuk, és semmilyen módon nem vagyunk felelősek az ilyen harmadik fél weboldalaihoz vagy szolgáltatásaihoz kapcsolódóan Ön által tett lépésekért vagy az Ön által elszenvedett károkért.
 3. A Regisztrált Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató (beleértve annak bármely alkalmazottját és megbízottját is) nem vonható felelősségre harmadik személyekkel (beleértve a Weboldal más Regisztrált Felhasználóit) szemben semmilyen kártérítésért, kártalanításért vagy egyéb olyan követelésért és költségért, amely a Weboldalak Regisztrált Felhasználó általi használatával kapcsolatos, vagy amely a jelen ÁSZF Regisztrált Felhasználó általi megszegésére vezethető vissza. A Szolgáltató csak azokban az esetekben vonható felelősségre, amelyekben a felelősség korlátozását a károsult Regisztrált Felhasználó lakóhelye szerinti ország jogszabályai kizárják.
 4. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem garantálja a Weboldalak használatával kapcsolatban Ön által elért eredményeket, tartalmakat, információkat, hogy azok megfelelnek egy bizonyos minőségnek, pontosságnak vagy az Ön elvárásainak, sem a tartalmak és anyagok, sem a Weboldalak technikai vonatkozásai (pl. hibamentesség) tekintetében. Ezért minden anyag, tartalom, szolgáltatás amelyet Ön egy harmadik féltől vásárolt, illetve használt, vagy előfizet a Szolgáltatásunkra a saját kockázatára és a saját belátása, döntése szerint történik. Amennyiben elégedetlen a Szolgáltatásunkkal, kérjük hagyjon fel a Weboldalak további használatával a jövőben.

14. Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működtetése

 1. A Weboldalainkon megjelenített adatokat szolgáltató szerverek rendelkezésre állása több mint 99,9%/év. A teljes adattartalom folyamatosan mentésre kerül, és rendszeres időközönként, probléma esetén az eredeti adatok visszaállíthatók. A Weboldalunkon megjelenő adatokat PostgreSQL adatbázisban tároljuk. Az adatok érzékeny jellege miatt erős titkosítással tároljuk őket, a titkosításhoz a processzorba épített hardveres támogatást használunk. A szerverhez SSL titkosítással férünk hozzá.

15. Egyéb rendelkezések

 1. Az ÁSZF hatálybalépésével egyidejűleg a Felek között az ÁSZF tárgya tekintetében létrejött minden korábbi megállapodás - függetlenül annak jogi státuszától vagy módjától - helyébe lép.
 2. Abban az esetben, ha az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az ÁSZF azon rendelkezései, amelyeket az érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság nem érint, a Felek eredeti szándékának megfelelően teljes mértékben hatályban maradnak.
 3. A Szolgáltató jogosult a kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt igénybe venni. A Szolgáltató a közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.
 4. If any part of these GTC becomes invalid, it does not affect the validity of the remaining parts.
 5. Amennyiben a Szolgáltató nem gyakorolja az ÁSZF szerinti jogait, a jog gyakorlásának elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármely jogról való lemondás csak az erről szóló kifejezett írásbeli értesítéssel válik hatályossá. Az a tény, hogy a Szolgáltató nem követeli meg az ÁSZF valamely lényeges feltételének vagy rendelkezésének teljesítését, nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató az adott feltétel vagy kikötés későbbi időpontban történő betartását nem követelheti.
 6. A Felek megállapodnak abban, hogy az elektronikus szolgáltatási szerződésből eredő vitás kérdéseket egymással együttműködve rendezik.
 7. Az ÁSZF-fel, a Felek által kötött szerződéssel, illetve ezekkel vagy a Szolgáltatással kapcsolatos bármely kérdés vonatkozásában bármely peres vagy egyéb eljárást a magyarországi bíróságok/hatóságok előtt kell megindítani, és ezen szervek kizárólagos illetékességgel rendelkeznek az ilyen peres vagy egyéb eljárások tekintetében. A Felek ezennel visszavonhatatlanul lemondanak minden olyan kifogásról (ideértve különösen a kényelmetlenségre mint jogalapra vonatkozó kifogást), amely most vagy a jövőben azzal szemben merül fel, hogy bármely ilyen per vagy egyéb eljárás kizárólagos helye a fentiekben meghatározott bíróságok/hatóságok legyenek.

16. Panaszkezelési eljárás

 1. The purpose of the Websites is to perform all subscriptions to the complete satisfaction of the customer (natural person with non-commercial use) and also the non-customer Registered Users. If any Shopper or the Registered User has a complaint about the contract or the performance, he/she can also submit his complaint to the above e-mail address or by letter.
 2. The Service Provider investigate immediately the oral complaint and remedy it if necessary. If the customer does not agree with the handling of the complaint, the Service Provider has to immediately take minutes of the complaint and its position on it, and provide the customer with a copy thereof.
 3. The Service Provider has to respond to the written consumer complaint in writing within 30 days. The Service Provider has to state the reasons for rejecting the complaint. The Service Provider has to keep a copy of the reply for 5 years and present it to the inspection authorities on request.
 4. If the Service Provider rejects the consumer's complaint, the Service Provider has to inform the consumer about the authority or conciliation board in writing, where he/she can initiate a procedure.
 5. In the event of a consumer dispute, the consumer may also initiate the procedure of the conciliation board operating alongside the Pest County (capital) chambers of commerce and industry. The conciliation board of the consumer's place of residence or stay has the jurisdiction over the procedure. In the absence of a domestic domicile and residence of the consumer, the jurisdiction of the conciliation board has to be established by the seat of the undertaking involved in the Consumer dispute or the body authorized to represent it.
 6. The list of conciliation boards in Hungary available here: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
 7. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:

  Budapesti Békéltető Testület
  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  Honlap: bekeltet.bkik.hu
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Telefon: +36 1 488 21 31
 8. Furthermore, we inform you that you can also make a consumer complaint at the Consumer Protection Department of the competent government office (in Hungarian: "Kormányhivatal"), depending on your domicile or residence. A list and contact details of the competent government offices is available here. If you send us the name of the city of your domicile or residence, we will of course inform you about the exact contact details of the Consumer Protection Department of the relevant government office.

17. Szerzői jogok

 1. A Weboldalaink szerzői jogi védelem alatt állnak, tilos a Weboldalakon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részének letöltése (sokszorosítása), nyilvános terjesztése vagy más módon történő felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül, kivéve az értékesített Szolgáltatással vagy azzal szorosan összefüggő tartalmakkal kapcsolatban.
 2. Weboldalainkról és azok adatbázisaiból bármilyen anyagot csak írásbeli hozzájárulással, az adott Weboldalra való hivatkozással lehet átvenni.
 3. A Weboldalakon található bármely tartalom, különösen, de nem kizárólagosan szöveges tartalmúak, képek, fényképek, videók, zenék, szoftverek, szkriptek, logók, védjegyek (a továbbiakban "Szellemi Tulajdon"), kizárólag a Szolgáltató tulajdonát képezi, illetve a Szolgáltató kizárólagos licencében van. Mindezen elemek a vonatkozó jogszabályok értelmében szerzői jog, védjegy vagy egyéb szellemi tulajdonjog hatálya alá tartoznak. A Szolgáltató fenntartja a jogait a Szellemi Tulajdonok felett. A Szellemi Tulajdon bármilyen felhasználása, másolása, megváltoztatása, közzététele, sugárzása, terjesztése, átruházása, értékesítése vagy átdolgozása részben vagy egészben tilos, kivéve, ha a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulását adta.
 4. The Service Provider reserves all rights to all elements of its Service, its domain names, the secondary domain names formed with them, as well as the advertising space.
 5. It is forbidden to adopt or decrypt any content or any part of our Websites. Unauthorized creation of user IDs and passwords is prohibited; unfair use of user IDs and passwords. It is also forbidden to use any application which can be use, modify or index the Websites or any part thereof.
 6. The name of our Websites and the trademarks displayed on our Websites are protected by copyright, its use, except for the reference, is possible only with the written consent of the Service Provider.
 7. You acknowledge that in case of use of any intellectual property owned by the Service Provider and without written consent of the Service Provider, the Service Provider maintains its claim for compensation.
 8. The Brand acknowledges that its trademark may be used by the Creators/Influencers in their reviews published on any of our Websites.
 9. The copyright rights related to the Review created by the Creators/Influencers are transferred to the Service Provider in accordance with the section 7.7 of this GTC.

18. Adatvédelem

 1. Our General Privacy Policy is available here. The consent given by you to this GTC is also considered as consent to our General Privacy Policy. The Service Provider may amend the Privacy Policy at any time at its sole discretion, about which you will be notified by the publication of the modified General Privacy Policy on the Websites. No separate notification will be published about the modification and no separate acceptance in respect of such amendment is needed from you, as the continued use of the Websites following the publication of modification is considered as acceptance of the modified General Privacy Policy.
 2. Our Privacy Policy for the Registered Users is available here.